header groen
  Blad
line decor
  
line decor 

Kastanjebomen op terp bij Ugolaan.

In 2004 zijn die kastanjebomen door de gemeente gepland.
Maar ze zijn nauwelijks gegroeid. Een aantal is dood gegaan en vervangen. Ook nu zijn er enkele dood gegaan.

De Milieugroep heeft in overleg met de gemeente al enkele keren compost bij de bomen gebracht. Dat heeft onvoldoende geholpen.
Het probleem was dat er op de terp een zekere kuil is, waarin in de winterperiode water bleef staan. Dat is slecht voor de wortels van de kastanjebomen.

De Milieugroep heeft er nu weer in overleg met de gemeente voor gezorgd dat er een draineerbuis is aangelegd en er een greppel is gegraven voor de afvoer van het regenwater.
Ook hebben wij vorig jaar en kortgeleden weer mest rond de kastanjebomen aangebracht.

Wij verwachten nu dat ze het de komende jaren beter zullen doen.

Milieugroep Bolsward
Hilbrand Schuurmans

 

 

 

 

 
06 februari 2017  
 

 

 
  Kastanje 1  
  Kastanje 2  
  Kastanje 3  
  Kastanje 4  
  Kastanje 5  
  Kastanje 6  

Kastanje 7