header  
 
line decor
  
line decor

 
 
 
 
 


De geschiedenis


In 1988 ontstond er door een initiatief vanuit de plaatselijke kerken een werkgroep die zich specifiek ging bezighouden met -om de taal van de kerk maar even aan te houden- "de heelheid van de schepping". Dus met zaken die betrekking hebben op natuur en milieu. Het handelde in die periode vooral om praktische zaken. Met andere woorden: wat kunnen we zelf doen om het milieu te verbeteren? Er werden Ecoteams opgericht en veel voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De nadruk lag daarbij vooral op energiebesparing en afvalscheiding.

In 2001 werd de band met de kerken definitief losgelaten en werd de werkgroep een zelfstandige stichting: Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert (werknaam Milieugroep Bolsward). Naast het dagelijks bestuur, dat bestaat uit zes personen, kennen we een achterban van meer dan twintig mensen. Deze donateurs/belangstellingen, de meesten afkomstig uit Bolsward, vormen ons draagvlak. Ook op financieel gebied ondersteunen deze mensen de stichting jaarlijks. Voor ons zeer belangrijk, want onze stichting ontvangt geen cent aan structurele subsidies.

home
  

plastic inzamelen